Naučná stezka: Les v Podolí pro všechny

2.10.2019

Obec Podolí před několika lety rezonovala v médiích příběhem, v němž se většina občanů zasadila občanskými nepokoji o záchranu lesního pozemku před privatizací a přeměnou na zastavěnou zónu. Toto malebné území je součástí nadregionálního biocentra Hluboček.

Vítězný konec občanské snahy o zachování přírodního území a zmaření prodeje obecního pozemku do soukromých rukou jednotlivce referendem inspiroval některé obyvatele k myšlence pozvat naopak do podolského lesa všechny. Vznikl tak nápad naučné stezky Les v Podolí pro všechny, se kterým se zastupitelstvo ztotožnilo a během krátké doby obec vybudovala. Projekt byl financován ze Státního zemědělského intervenčního fondu z  Programu rozvoje venkova. Územím vede stezka délky 1,3 km, která na dvanácti zastaveních formou informačních tabulí, prostorových dřevěných reliéfů zvířat vyřezaných do klád a dřevěných zvířecích soch v životní velikosti seznamuje návštěvníky s místní faunou a flórou. Na dvou zastaveních jsou pozorovací stanoviště v zastřešených altánech sloužící veřejnosti pro nerušené pozorování lesního života nebo jen k odpočinku uprostřed žijící přírody. Některé sochařské objekty stezky vznikly jako výsledek nultého ročníku sochařského sympozia pořádaného obcí Podolí v roce 2018, ostatní vytvořil místní řezbář Lubomír Novotný.

Stezka má učit návštěvníky tichému pobytu v přírodě. Při procházce naučnou stezkou vinoucí se kolem studánky i mokřadních nádrží Kačinec je možné setkat se s nepřeberným množstvím zvířat od hmyzu, obojživelníků, plazů, ptáků až k savcům v závislosti na ročním období.

Záměrem tvůrců naučné stezky bylo seznámit návštěvníky s místními rostlinami i živočichy, hravou formou vzdělávat, učit je respektu k přírodě, k pravidlům chování v přírodním území, ale také je potěšit uměleckými výtvory rozmístěnými podél stezky. Dovolit pozorovat život v přírodním území a umožnit nevšední relaxaci. Jedním z nezanedbatelných cílů bylo nechat návštěvníky uvědomit si důležitost péče o přírodu a aktivní občanské ochrany takovýchto lokalit. ​​​​​​​

Budete-li přemýšlet o cíli Vaší návštěvy, zvolte prohlídku podolské naučné stezky Les v Podolí pro všechny začínající na konci ulice zvané místními Žleb. Budete velmi příjemně překvapeni překrásnou lokalitou ukrytou před civilizací, ač v její bezprostřední blízkosti. A co je hlavní: Neprohloupíte!


autor příspěvku: AD