Martin Zábranský: "Naší vizí je výstavba budovy, kde bychom koncentrovali tři provozy v podobě městské knihovny, družiny a střediska volnočasových aktivit."

21.1.2019

Mgr. Martin Zábranský je místostarostou ve Starém Městě, v jehož gesci je také oblast školství a sportu. Bývalý pedagog má tak jedinečnou příležitost nahlížet na oblast školství hned z několika pohledů.

OSNOVA DÍLU

 0:24 školství ve Starém Městě ("hardware" a "software")

14:34 o sportu ve Starém Městě

17:56 zkušenosti kantora v současné roli místostarosty

20:02 pochvala českému školství

21:02 výtka českému školství

24:10 o státní maturitě

27:02 o inkluzi ve školství

31:48 o financování kantorů ve školství

autor příspěvku: AD