Ludvík Zimčík: "Dosavadní úspěch naší školy vychází ze spolupráce s místní samosprávou v Březové. Z 33 žáků jich máme rovný tisíc."

7.1.2019

PaedDr. Ludvík Zimčík je ředitelem vzdělávacího subjektu Školy Březová, přesněji mateřské školy, základní školy a lycea. Jeho činnost má přesah také na obec Březovou. Spolupráce školy a místní samosprávy je krásným příkladem součinnosti, který pozitivně ovlivňuje nejen žáky, ale také občany v samotné obci. Více v podcastu níže.

OSNOVA DÍLU

0:17 o škole

0:48 od nárůstu školy: z 33 žáků na 1000 žáků

1:55 o koncepci distanční formy studia

3:42 o domácím vzdělávání a koncepci virtuální školy

5:37 zdroj koncepce

9:52 o získávání financí

10:40 o spolupráci samosprávy a školy

14:07 o přípravě žáků na technologie a sociální sítě už od mateřské školy

15:27 o chytré firmě

16:42 problém školství v rámci výchovy k technologiím a soc.sítím

17:41 o osobním přístupu k žákům

21:03 o výběru učitelského sboru

24:38 o motivaci učitelského sboru

29:17 o věkovém rozložení učitelského sboru

31:33 o velkém množství technologií ve školách

35:30 spojení školy a obce v rámci společných aktivit pro veřejnost

38:00 o inkluzi ve školství

41:31 o mezigenerační součinnosti kantorského sboru

42:32 o časté fluktuaci ministrů školství za posledních 30let

49:00 povinná maturita z matematiky

53:03 slovo závěrem

autor příspěvku: AD