Josef Zicha: “Problém nedostatku vody ve Zlínském kraji je nutné řešit ihned. Každý člověk si musí uvědomit, že bez vody není život.”

24.1.2019

Josef Zicha je náměstkem hejtmana ve Zlínském kraji. Problematikou sucha a zásobování obyvatel pitnou vodou je oblastí, o kterou se dlouhodobě zajímá. O velmi důležitém tématu sucha je dnešní podcast.

OSNOVA DÍLU

0:08 spojení pozice náměstka s tématem sucha

1:17 závažnost tématu sucha

2:07 nejvíce postižené oblasti Zlínského kraje

3:12 dostupné možnosti boje proti suchu

6:57 vyhodnocení anylýzy k suchu a následná realizace

9:37 o vytipovaných rizikových obcích

11:06 inspirace zahraničím

13:07 o plýtvání vodou

15:46 největší omyl spojený se suchem

17:44 názor na stav zlepšení sucha

20:49 o nedostatku vody v číslech

21:57 názor na příčiny sucha

23:00 veřejná výzva pro posluchače


autor příspěvku: AD